ຫ້ອງຮຽນນີ້ເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ຮວບຮວມ ແລະ ຄັດເອົາສະເພາະບັນດາບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ ຈາກຫຼາກແຫຼ່ງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍອາຈານ.

ທິລະກອນ ອານຸວົງ

Thilakone Anouvong

CEO & Founder of Anouvong Marketing Solution

ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ຈະນຳມາແບ່ງປັນໃຫ້ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນນຳກັນ

Course Curriculum

  ແນະນຳບົດຮຽນ
Available in days
days after you enroll
  ປ່ຽນວິທີຄິດ ຊີວິດກໍ່ປ່ຽນ (Mindset)
Available in days
days after you enroll
  ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ
Available in days
days after you enroll
  ການບໍລິຫານ
Available in days
days after you enroll
  Technology & Innovation
Available in days
days after you enroll

Select a pricing plan and sign up